Solon

Kolejnym bohaterem z galerii sław Johanna Speimanna jest ateński mędrzec, który choć ustanowił najlepsze z możliwych praw dla swojej ojczyzny i choć dla ich trwałości porzucił swój dom, to nie uchronił obywateli przed dyktaturą i populizmem. Stąd na starość stał się gorzkim krytykiem życia społecznego, a jego refleksje są tyleż obrazem co przestrogą dla zupełnie współczesnych porządków.

Zapraszamy do słuchania:

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego

Gdańsk - herb wielki - v. 12.2021
Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego