Dzieciak - Myślak

Jesienią 2018 roku dobra dusza powiedziała: „Paweł, jest taki konkurs na innowacje społeczne, a ty robisz takie nowe rzeczy, może się zgłosisz?” Zbyłem to, że to nie dla mnie, że ja nie robię nic odkrywczego, że itp. Aczkolwiek ziarno wątpliwości zostało zasiane, zaczęło kiełkować i po dłuższym czasie otworzyły mi się oczy na tę prostą prawdę, że innowacją nie jest tylko nowy wynalazek, ale również przystosowanie znanych metod do konkretnych warunków.


Filozofowanie z Dziećmi powstało wiele lat temu, ale w Polsce jest czymś mało znanym.  Mimo wielu zalet nie jest wykorzystywane w systemie nauczania, tym bardziej na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Choć jeśli poczytać podstawę programową, to można by ulec złudzeniu, że jest inaczej.


Z ziarenka wykiełkowała łodyżka i zaczęły rozwijać się liście – pomysł zaczął nabierać kształtu.


Wspomniany na początku konkurs to organizowany przez UP Foundation Fundusz Innowacji Społecznych Innaczej. Jest to nie tylko okazja do pozyskania grantu, ale również dobrze pomyślany proces wspomagający rozwój innowacyjnej koncepcji poprzez serię szkoleń trenujących konkretne umiejętności przydatne każdemu, kto chce zmierzyć się z nowym. Jak wszyscy starający się o grant wziąłem udział w szkoleniach, dopracowałem koncepcję i przekonałem komisję, że pomysł jest dobry. Tak pomysł zatytułowany „Dzieciaki – Myślaki” wszedł w fazę realizacji.


Na początku 2019 roku przygotowałem 5 scenariuszy zajęć, z którymi udałem się do zaprzyjaźnionego Przedszkola im. Panienki z Okienka w Gdańsku. Jest to miejsce niezwykłe, od lat prowadzone przez panią Ewę Słonimską, która jest powszechnie znana z otwartości na eksperymenty edukacyjne. Zostałem bardzo ciepło przyjęty, ustaliliśmy szczegóły działania i przyszedł czas, żeby innowacja przeszła test rzeczywistości.


Jeszcze przed wakacjami razem z Dzieciakami z najstarszej grupy sprawdziliśmy moje 5 pomysłów na zabawy pobudzające do myślenia. Dzieci potwierdziły, że takie warsztaty się im podobają i chętnie brały by w nich udział częściej.


Największą niewiadomą w ramach prowadzonych przeze mnie działań było nie to, czy dzieci odpowiedzą pozytywnie na przygotowane treści, ale czy moja metoda pracy, którą z powodzeniem stosuję w trakcie warsztatów prowadzonych w różnych instytucjach kultury, sprawdzi się w realiach polskiego przedszkola. Po przeprowadzeniu zajęć testowych udało się rozwiać te wątpliwości. Cel choć ambitny i wymagający spełnienia pewnych warunków jest możliwy do zrealizowania.


Po drobnych korektach przygotowałem do publikacji 5 scenariuszy, które można wykorzystać w pracy z dziećmi w przedszkolu. Materiał ten sprawdzi się również w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Scenariusze można również wykorzystać w domu, jeżeli jako rodzic chcesz spędzić z dziećmi ciekawie czas.


Scenariusze skonstruowane są w ten sposób, żeby od prowadzącego nie wymagały gruntownego przygotowania filozoficznego, ale jeżeli chcesz skorzystać z nich, a coś jest dla Ciebie niejasne, albo czujesz, że coś więcej byłoby przydatne, napisz do mnie na ppaniec@patrzeimysle.blog

Na patrzeimysle.blog będę zamieszczał wpisy poświęcone filozofowaniu z dziećmi, które mają promować tę metodę pracy z dziećmi, ale przede wszystkim odpowiadać na potrzeby Wasze i Waszych Dzieci, więc piszcie o problemach, jakie napotykacie, kiedy rozwijacie w Dzieciach umiejętność myślenia. Razem możemy sprawić, że młode umysły w przyszłości będą wykorzystywały swoje możliwości, a nie zostaną przycięte do wymogów tego czy innego systemu.


Jeżeli leży Ci na sercu to, aby nasze Dzieci miały możliwość skorzystania z dobrych praktyk edukacyjnych, udostępnij, proszę, ten post. Dzięki temu nauczyciele i rodzice dowiedzą się, że ich dzieci mogą dostać to, czego na prawdę potrzebują . W ten sposób mamy możliwość wprowadzić zmianę w systemie, aby pracował dla naszych Dzieci i dla nas.

A scenariusze czekają na Ciebie tutaj:

Dzieciak - Myślak